Conditiile Si Actele Necesare Pentru Internare

Criteriile de internare care trebuiesc respectate sunt:

  • Urgente medico-chirurgicale si situatiile in care este pusa in pericol viata pacientului sau au acest potential, care necesita supraveghere medicala
  • Diagnosticul nu poate fi stabilit ambulatoriu

Acte necesare pentru internare

Documentele care trebuiesc prezentate la internare:

  • Bilet de trimitere de la medicul de familie
  • Bilet de internare de la medicul specialist
  • Biletul de identitate/carte de identitate
  • Adeverinta de serviciu – pentru angajati in vederea eliberarii concediilor medicale
  • Card de sanatate / adeverinta CAS
  • Adeverinta de elev sau student
  • Eventuale documente medicale (bilete de externare, investigatii, retete, carnet sanatate)
  • Pentru cetateni straini: pasaport/act de identitate cu fotografie, asigurare de sanatate, card european de asigurari de sanate, eventual permis de sedere